Рівні підготовки та терміни навчання

Рівні, форми та терміни навчання

Освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»

На базі загальної середньої освіти:

На базі молодшого спеціаліста відповідного напряму:

На базі молодшого спеціаліста іншого напряму:

Освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»

На базі бакалавра, спеціаліста відповідного напряму:

На базі бакалавра, спеціаліста, магістра іншого напряму: